S cieľom uľahčiť užívateľom používať naše webové stránky využívame cookies. Používaním našich stránok súhlasíte s ukladaním súborov cookie na vašom počítači / zariadení. Nastavenia cookies môžete zmeniť v nastavení vášho prehliadača.

 

 

 

-------------------

KONTAKTY

--------------------------

info@nasim-detom.sk

www.nasim-detom.sk

0903 022 644

-----------------------------

NASIM-detom.sk 

KA-spektrum, s.r.o.

IČO:       47317451

IČDPH: SK2023 809 909

-------------------------------

 

 


Obchodné podmienky » Vrátenie tovaru
Vrátenie tovaru

Poučenie o uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy

 

1. Právo na odstúpenie od zmluvy

 Máte právo odstúpiť od tejto zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní.

 Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa keď Vy alebo Vami určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezmete tovar (deň prevzatia od kuriéra/deň prebratia na pošte/deň osobného odberu).

 Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy nás informujte o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením (napríklad listom zaslaným poštou alebo e-mailom) na adrese KAspektrum, s.r.o. Hlavná 52, Šamorín 9931 01, alebo e-mailom: info@nasim-detom.sk. Na tento účel môžete použite vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy.

Formulár na odstúpenie od zmluvy v PDF-na stiahnutie

 

VZOR

(vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy)

Tovar s formulárom zašlite predávajúcemu na adresu:

  KAspektrum, s.r.o.

  Hlavná 52,

  931 01 Šamorín

 

Predávajúci

KAspektrum,s.r.o., Hlavná 52,Šamorín 931 01, IČO: 473 17 451  DIČ: 2023 809 909  IČ DPH: SK2023 809 909, spoločnosť je zaregistrovaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel Sro, vložka č. 33013/T, email: info@nasim-detom.sk, telefón: 0903 022 644

Týmto oznamujem, že odstupujem od zmluvy uzatvorenej so spoločnosťou KAspektru,s.r.o. , v súlade s ustanovením § 7 ods. 1 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho v znení neskorších predpisov v lehote do 14 pracovných dňoch od prevzatia tovaru.

Číslo objednávky

 

 

Číslo faktúry

 

 

Uveďte či odstupujete od celej Zmluvy alebo iba v   časti (ak v časti, uveďte, ktorý tovar chcete vrátiť)

 

 

 

Dátum objednania/dátum prijatia* ..............................................................

Meno a priezvisko, adresa kupujúceho:.................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................

 

Číslo bankového účtu, kde vám budú vrátené peniaze:

...................................................................................................................

 

Podpis spotrebiteľa (iba ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe) ...........................................

Dátum .....................................................................................................................

Túto žiadosť nám prosím pošlite vyplnenú e-mailom alebo pribalenú k tovaru, ktorý si želáte vrátiť

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak zašlete oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy.

 2. Dôsledky odstúpenia od zmluvy

 Po odstúpení od zmluvy Vám vrátime všetky platby, ktoré ste uhradili v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru k Vám. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak ste si zvolili iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý ponúkame. Platby Vám budú vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď nám bude doručené Vaše oznámenie o odstúpení od tejto zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký ste použili pri Vašej platbe, pokiaľ ste výslovne nesúhlasili s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov. Vrátené peniaze spravidla posielame na Vami uvedené číslo účtu.

 Platba za zakúpený tovar Vám bude uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na našu adresu alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť, podľa toho, čo nastane skôr.

 „Zašlite nám tovar späť alebo ho prineste na našu adresu :KAspektrum, s.r.o., Hlavná 52, Šamorín 9931 01 najneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy. Lehota sa považuje za zachovanú, ak tovar odošlete späť pred uplynutím 14-dňovej lehoty.

 Spotrebiteľ zodpovedá iba za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.

 Vypracované v súlade so zákonom č. 102/2014 Z.z. ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho.

 (vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy)

-----------------------------------------------------------------------------------------

 Tovar s formulárom zašlite predávajúcemu na adresu:

 Predávajúci

 KA spektrum, s.r.o., Hlavná 52,Šamorín 931 01, IČO: 473 17 451 DIČ: 2023 809 909 IČ DPH: SK2023 809 909, spoločnosť je zaregistrovaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel Sro, vložka č. 33013/T,

 

email: info@nasim-detom.sk, www.Nasim-DETOM.sk

telefón: 0903 022 644

 

 

ZTcxNjEwMW